Galleri

Galleri

Vårlek i trädgården

Vårlek i trädgården

Nellie & Jennie på utställning
Gemensamhetsjakt

Nellie & Jennie på utställning Gemensamhetsjakt

Åke skjuter rådjur för skilla hösten 2012 Ronnie skjuter rådjur för Skilla efter 45 minuters drev hösten 2013

Göran Skjuter rådjur för Skilla och Nellie efter ca Ronnie skjuter en hjort, Skilla jagar en av de andra hjortarna i flocken i 70 minuter hösten 2013

50 minuter hösten 2013

Ronnie skjuter trafikskadad gris för Ilja på ståndskall hösten 2013