Tidigare hundar

Tidigare hundar

SJ(D)CH Hakagårdens Bojan S21568/89

SJ(D)CH Rågläntans Ajja S37721/91 - dotter till Hakagårdens Bojan

J Rågläntans Eka S45897/97 - dotter till Rågläntans Ajja

SJ(D)CH Rågläntans Fina S33950/99 - dotter till Rågläntans Ajja

SJ(D)CH Rågläntans Isa S40814/2001 - dotter till Rågläntans Eka

SJ(D)CH NOJ(D)CH SU(D)CH NOUCH Rågläntans Hälge S36658/2001 - son till Rågläntans Fina

SJ(D)CH Rågläntans Kajsa S30958/2003 - dotter till Rågläntans Isa